44 ایده جالب برای اولین قرار ملاقات که بلافاصله یختان را می شکند

همه ی میدانند کـه نخستین قرار برای برنامه ریزی سخت ترین قرار اسـت. آیا باید چیز ساده اي را انتخاب کنید – مانند قهوه یا نوشیدنی – یا از ان دسته افرادی هستید کـه می‌خواهید با انجام کاری خارج از اصول بـه یاد بیاورید؟ یک چیز مطمئن اسـت: هنگام برنامه ریزی برای نخستین قرار ملاقات، می‌خواهید مطمئن شوید کـه بـه خوبی پیش می رود و امیدوارم بـه شـما این فرصت را بدهد کـه برای قرار دوم نیز برنامه ریزی کنید. اما استرس نداشته باشید! ما پشت شـما را گرفته ایم.
44 ایده منحصر به فرد برای اولین قرار ملاقات در این جا، ما همه ی بهترین، غیر خسته‌کننده‌ترین و ماهرانه‌ترین ایده‌هاي‌ قرار ملاقات اول را جمع آوری کرده‌ایم کـه تضمین میکنند نه تنها قرار ملاقات شـما را تحت تأثیر قرار میدهند، بلکه بـه طور بالفعل زمینه‌اي برای یک رابطه پایدار می‌سازند. بـه عبارت دیگر، انها مطمئناً بسیار بیشتر از تاریخ شام معمولی شـما هستند. چه کسی می‌داند؟ این می تواند شروع چیز جدیدی باشد.
1. پیاده روی کنید.
بله، گاهی اوقات ساده ترین ایده‌هاي‌ تاریخ بهترین هستند. بعد از شام و قهوه، پیاده روی سومین ایده محبوب قرار ملاقات برای زنان ..

مطالعه بیشتر