مهم نیست که یک طراحی چقدر زیبا باشد، هرگز نباید سایت اصفهان

. اسکرول را ربوده نکنید

ربودن اسکرول زمانی است که طراحان نوار اسکرول را دستکاری می کنند تا در وب سایت خود رفتار متفاوتی داشته باشند. طراحی سایت در اصفهان  اسکرول ربوده شده برای بسیاری از کاربران بسیار آزاردهنده است زیرا کنترل را از آنها سلب می کند و رفتار اسکرول را کاملا غیرقابل پیش بینی می کند. هنگامی که یک وب سایت طراحی می کنید، بهتر است از ربودن اسکرول خودداری کنید و به کاربر اجازه دهید مرور و حرکت خود را در سایت کنترل کند.
صفحه ثبت نام Tumblr از اسکرول ربایی استفاده می کند.

10. از اسکرول افقی استفاده نکنید

برخی از طراحان برای برجسته شدن از اسکرول افقی در سایت های خود استفاده می کنند. متأسفانه اسکرول افقی یکی از معدود تعاملاتی است که به طور مداوم پاسخ های منفی را از کاربران ایجاد می کند. کاربران اغلب نمی دانند که می توانند محتوا را با پیمایش افقی کشف کنند – اکثر کاربران به پایین رفتن در وب سایت ها عادت دارند و معمولاً به چپ و راست نگاه نمی کنند. در نتیجه، آنها به سادگی محتوای قابل دسترسی از طریق پیمایش افقی را نادیده می گیرند.
بازدیدکنندگان نمی دانند که باید به صورت افقی حرکت کنند، به خصوص زمانی که هیچ نشانه بصری وجود ندارد.
نکن بازدیدکنندگان نمی دانند که باید به صورت افقی حرکت کنند، به خصوص زمانی که هیچ نشانه بصری وجود ندارد. تصویر توسط axelwyart .
11. قابلیت استفاده را فدای زیبایی نکنید

مهم نیست که یک طراحی چقدر زیبا باشد، هرگز نباید در توانایی کاربر برای مصرف محتوا یا تعامل با یک وب سایت اختلال ایجاد کند. یکی از نمونه‌های معمول تصمیم‌گیری‌های طراحی که اغلب UX وحشتناکی را به خاطر زیبایی ایجاد می‌کنند، استفاده از متن خاکستری روشن در پس‌زمینه‌های روشن است. این ترکیب بر خوانایی محتوا تأثیر می گذارد. بهتر است مانند مثال زیر از داشتن پس‌زمینه‌های شلوغ پشت محتوا یا تضاد رنگ ناکافی خودداری کنید.
متن کم کنتراست همیشه ایده بدی است.

نکته عملی : نسبت کنتراست را بررسی کنید . نسبت کنتراست نشان دهنده تفاوت یک رنگ با رنگ دیگر است. ابزارهایی مانند Color Contrast Checker به شما کمک می‌کنند تنها با چند کلیک بررسی کنید که آیا کنتراست رنگ کافی دارید یا خیر.