عبد صالح چه کسی است؟

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با تأکید بر این که عبد صالح کسی است که عمل صالح انجام می‌دهد، گفت: از مجموعه آیات و روایات بر می‌آید که عمل صالح عملی است که نه‌تنها مورد مخالفت خدا و پیامبر نیست.