سوار شدن هواپیما

بنابراین، چرا این روش بهینه سوار شدن هواپیما توسط هیچ شرکت هواپیمایی در صنعت اتخاذ نشده است؟ یکی از دلایل مهم ممکن است چالش اجرای آن باشد – ردیف کردن مسافران در چنین نظم سفت و سختی. بلیط هواپیما تهران تبریز   در حالی که این مانع ممکن است غیرقابل عبور نباشد، خود این سوال یکی از مزایای اصلی روش استفن را نادیده می گیرد: این روش به یک شرکت هواپیمایی اجازه می دهد تا اندازه گیری کند که چقدر فضا برای بهبود وجود دارد و مشخص می کند که این پیشرفت در کجا باید یافت شود.

مقایسه سر به سر بین یک استراتژی موجود و روش استفن (شامل همه مسافران نخبه و با نیازهای ویژه مختلف) ممکن است نشان دهد که کاهش 30 درصدی در زمان سوار شدن ممکن است. سپس، قدرت‌های موجود می‌توانند هزینه تغییر به یک فرآیند کارآمدتر و در عین حال عملی‌تر – فرآیندی که به طور مؤثرتری از راهرو استفاده می‌کند – در مقابل سود بازیابی تنها بخشی از آن پس‌انداز بالقوه بسنجید. این اعدادی هستند که می‌توان بر اساس آنها تصمیم‌گیری کرد – و دفاع رایج، اما کاملاً بی‌فایده از «همیشه جا برای بهبود وجود دارد» را حذف می‌کند.