حفاظت از زنجیر: نحوه نگهداری اجاره کلایمر

 

در این مقاله، ما به 10 ملاحظات برتر برای کار در ارتفاع نگاه کردیم و  اجاره کلایمر آنها را گسترش دادیم، از جمله:

آموزش حفاظت از سقوط را برای کارمندان خود ارائه دهید
تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی را انجام دهید
یک ارزیابی ریسک کار در قد انجام دهید
برنامه ای برای کنترل یا حذف خطرات ایجاد کنید
فرهنگ ایمنی را ایجاد کنیداصول حفاظت از زنجیر: نحوه نگهداری و نگهداری صحیح تسمه های بالابر
آیا احساس می کنید که دائماً در حال جدا کردن یا تعویض تسمه های بالابر خود هستید؟ آیا اخیراً به دلیل خرابکاری یا شکست خوردگی یک حادثه یا نزدیک به اشتباه داشته اید؟ در حالی که بهترین روش‌ها برای نصب و بلند کردن بار وجود دارد، تصادف یا خرابی محصول اغلب می‌تواند به سوء استفاده و سوء استفاده از تجهیزات در حین یا در بین بالابرها بازگردد.

هنگامی که از تسمه های بالابر خود به درستی محافظت و نگهداری نکنید، احتمال افتادن بار، آسیب اموال، جراحت یا بدتر از آن را افزایش می دهید.