جمع‌آوری داده‌های عینی عمل بینی مفید

جمع‌آوری داده‌های عینی مفید در مورد تأثیر کلی سپتورینوپلاستی بر انسداد عمل بینی  بینی دشوار است زیرا هر عمل شامل ترکیب‌های مختلفی از، به عنوان مثال، گرافت، توربینوپلاستی، جراحی سینوس و استرات است. چنین داده‌هایی برای آگاهی دادن به بیماران مفید خواهد بود که چگونه تنفس کلی بینی آنها تحت تأثیر سپتورینوپلاستی، چه برای بهتر یا چه بدتر، قرار می‌گیرد. علاوه بر این، در عصری که بیمه‌گران شخص ثالث به طور فزاینده‌ای به داده‌های عینی برای توجیه مجوز بازپرداخت نیاز دارند، ارزیابی عینی مفید خواهد بود. تلاش برای جمع‌آوری داده‌ها در بخش‌های جداگانه سپتورینوپلاستی، مانند استئوتومی، در این تعیین مفید است. با این حال، ماهیت پیچیده رینوپلاستی توانایی تجزیه و تحلیل اثر یک مانور خاص را محدود می کند.

در این مطالعه، ما بر تحلیل عینی و ذهنی سپتورینوپلاستی در بیماران متوالی تمرکز کردیم. بیماران در این مطالعه تحت چندین عمل به عنوان بخشی از سپتورینوپلاستی قرار گرفتند. بنابراین، ما بر اثر تجمعی همه این روش‌ها تمرکز کردیم و سپس سعی کردیم اثرات مانورهای فردی مختلف مورد استفاده را تجزیه و تحلیل کنیم.

ما یک مطالعه گذشته نگر بر روی 31 بیمار متوالی (22 زن و 9 مرد) که به دلایل زیبایی و عملکردی  جراحی بینی درخواست سپتورینوپلاستی داشتند، انجام دادیم. محدوده سنی 18 تا 57 (میانگین 36) سال بود. تمام عملیات توسط یکی از ما (MC) انجام شد.