تداوم پروژه ها

با توجه به اینکه کووید-۱۹ چشم‌اندازی را به سرعت در حال تغییر برای کسب‌وکارها در سطح جهانی به ارمغان می‌آورد، بسیاری از شرکت‌ها به پروازهای چارتر به عنوان راهی کارآمد برای پرواز کارکنان کلیدی برای حفظ پروژه‌های ضروری روی می‌آورند.  بلیط هواپیما منشور خصوصی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که برای اطمینان از ایمنی، وظیفه مراقبت بیشتری را برای کارمندان انجام دهند، و تخصص ما به مشتریان این امکان را می‌دهد تا روشی را برای مدیریت سریع نیازمندی‌های در حال تغییر برای سفر در سطح جهان انجام دهند.

ما همچنین در صورت نیاز به مجوزها، مجوزهای دیپلماتیک و پروازهای هوایی کمک کرده‌ایم و به طور منظم با مشتریان خود به صورت محلی کار کرده‌ایم تا زمان‌های برگشت برای مجوزها را تسریع کنیم و همچنین برای انجام پرواز حتی زمانی که اطلاعات رسمی پرواز را نشان می‌دهد، معافیت دریافت می‌کنیم. غیر ممکن
تداوم پروژه ها

اقدامات فوق تضمین می‌کند که پروژه‌های ضروری مانند حفاری، فراساحل و دریاهای عمیق در مسیر جهانی باقی می‌مانند. در شرایط چالش برانگیز و به سرعت در حال تغییر، چارتر خصوصی به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا پرواز را بر اساس جدول زمانی خود تنظیم کنند بلیط هواپیما تهران مشهد  و راهی ایمن، کارآمد و قابل اعتماد برای اجرای تغییر خدمه ارائه دهند.