آشنایی با نهال رد دلشیز

به جرات می توان گفت مهم ترین رقم سیب در ایران است و منشا اولیه این نهال کشور آمریکا بودا اما از طریق لبنان وارد ایران شده است.

نام دیگر آنرا میتوان سیب زرد لبنانی نیز نامید.

این رقم جزو نهالهایی است که عمر نسبتا کمتری را دارد و به طور معمول عمر اقتصادی این نهال به حدود ۲۵ الی ۳۰ سال می رسد.

شکل میوه رد دلیشز به صورت گرد و کمی کشیده به رنگ زرد مایل به صورتی است، نهال سیب رد دلیشز از ارقام پاییزی است و در اواخر شهریور ماه به باردهی میرسد و عمدتا برای مناطق که سرمای زمستانه زیادی دارند مورد استفاده قرار می گیرد

خریدنهال سیب رد دلیشز جزو ارقام با ارتفاع بلند تری است که اندازه آن به حدود ۴ الی ۸ متر می رسد.

این نهال تحمل سرمای زیادی را دارد و می تواند تا دمای منفی ۱۰ درجه را تحمل کند بنابراین می توان گفت جزو ارقام دیرگل و مقاوم به سرمایی است. به طور کلی آبیاری قطره ای بهترین نوع آبیاری برای رقم سیب ردلیشز است پس می توان گفت میزان ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ میلی متر بارندگی در طول سال میتواند برای رشد نهال کافی باشد.

بهترین زمان برای هرس نهال سیب رد دلیشز در زمستان یا در اوایل بهار است یعنی موقعی که نهال خواب بوده و هنوز جوانه زنی خود را شروع نکرده است برای خرید نهال به سایت رسمی تاج نهال مراجعه نمایید