کی بی اس آنلاین


مطالعه‌ای نشان داده است زنانی که حداقل روزانه ۲۰ دقیقه ورزش صورت انجام می‌دهند، دو سال جوانتر به نظر می‌رسند. در این مطلب قصد داریم چند نکته از این مطالعه را بیان کنیم که حتما برای شما مفید خواهد بود. هر یک از این ورزش‌ها را دو تا سه بار تکرار کنید.

بالا کشیدن گونه

دهان را به شکل O باز کنید، لب بالایی را بالای دندان‌ها بکشید. بخندید طوری که ماهیچه‌های گونه بالا قرار بگیرد، انگشت سبابه را آرام بالای گونه قرار دهید. ماهیچه گونه را آزاد کنید تا پایینتر بیاید سپس دوباره به بالا بکشید. ۱۰ بار این کار را انجام دهید. بار دهم ماهیچه گونه را تا جایی که می‌توانید بالا نگه دارید. انگشت را به سمت بالای صورت به سمت موها بکشید. همینطور که انگشتان بالای صورت قرار دارند، ۲۰ ثانیه نگه دارید و سپس آزاد کنید.

ورزش صورت برای جوانی

ورزش خنده

لبخند بزنید طوری که دندان‌هایتان معلوم نشود. لب‌ها را روی هم جمع کنید و سپس لبخند بزنید، بگذارید ماهیچه گونه بالا قرار بگیرد. انگشتان خود را در دو گوشه دهان قرار دهید و پوست را بالا به سمت گونه بکشید. سپس ۲۰ ثانیه انگشت را نگه دارید.

بالا کشیدن ابرو

لبخند بزنید، سپس سه انگشت از هر یک از دست‌ها را زیر ابروها فشار دهید طوری که چشم‌ها را باز نگه دارد. همینطور که لبخند می‌زنید سعی کنید اخم کنید طوری که ابروها به انگشتان برسند. این حرکت را در حالی که نفس‌های عمیق می‌کشید، ۲۰ ثانیه ادامه دهید.

ورزش صورت و سفت کردن پلک چشم

سفت کردن پلک چشم

لبخند بزنید سپس انگشت اشاره را در گوشه بیرونی هر یک از چشم‌ها قرار دهید و انگشت میانی دست را روی گوشه داخلی چشم بگذارید. چشم‌ها را سفت ببندید و بالا را نگاه کنید (مردمک چشم به سمت بالا حرکت کند). همانطور ۳۰ ثانیه چشم‌ها را بسته نگه دارید.

ورزش فک و گردن

لبخند بزنید سپس دهان را به حالت گفتن صدای “آ” باز نگه دارید. لب پایینی را جمع کنید و گوشه‌های لب را نیز به سمت داخل دهان جمع کنید و آن را سفت نگه دارید. فک پایین را به سمت جلو بکشید. آرام آرام فک را جلو بیاورید. هر بار چانه را بالا گرفته و سر را به عقب خم کنید. ۱۰ بار فک پایینی را باز و بسته کنید. بار آخر چانه باید رو به بالا به سمت سقف قرار گرفته باشد، آن را ۲۰ ثانیه نگه دارید.

منبع quickanddirtytips.com
درباره : اخبار